/Files/images/SAM_1751.JPG Мова - невичерпне джерело розумового розвитку дитини. Без розвиненого мовлення малюк не зможе здобути міцних і грунтовних знань з основних наук, не зможе цілісно і гармонійно розвиватися.

В дошкільному навчальному закладі № 20 "Берізка" працює вчитель-логопед Берегова Ольга Валентинівна, яка надає логопедичну допомогу дітям.

Зверніться вчасно до логопеда, прислухайтесь до його порад! Не позбавляйте свою дитину можливості вільно розвиватися, вповні відчувати красу життя і радість спілкування.

Шановні батьки, бабусі, дідусі та всі, кому не байдуже мовлення дитини!

Своєчасне оволодіння мовленням – основа розумового розвитку дитини, запорука її повноцінного спілкування з оточуючими. Дитина росте та розвивається. Відповідно відбувається розвиток її мовлення. Основними структурними компонентами мовлення є:

- звуковий склад;

- словник;

- граматична будова.

Різні відхилення в розвитку мовлення негативно позначаються на сприйманні мови, висловлюванні власних думок, оволодінні знаннями та формуванні особистості дитини.

Займатися з дитиною потрібно змалку, від самого народження. Але особливо важливим є вік 3 – 6 років, коли необхідно приділяти мовленню дитини окрему увагу.

Розвивати мовлення можна тоді, коли ви граєте з малюком, годуєте його, спілкуєтесь із ним.

Що робити, якщо ваша дитина неправильно вимовляє деякі звуки? Інколи достатньо, щоб дитина почула правильну вимову дорослих, повторила за ним і почала правильно вимовляти звук, але іноді цього буває замало і звуки „не даються”. Маленька дитина не завжди відразу оволодіває правильною вимовою, навіть при нормальному мовленнєвому розвитку. Багато звуків дитина вимовляє майже без зусиль :[ м, н, т, п] і звичайно голосні звуки. Найважче даються шиплячі [ж, ш, ч ], свистячі[с,з, ц], а також сонорні [р] і [л]. Не правильна вимова дітей до 3 років є нормою. Але не пізніше 5 – 6 років дитина має оволодіти правильною вимовою всіх звуків рідної мови. Після цього віку будь-які порушення у вимові звуків вважаються дефектом звуковимови.

Правила спілкування з дитиною

- Ваше мовлення має бути взірцем для наслідування. Дитині не можна чути неправильну вимову.

- Не можна сміятися з того, що дитина неправильно вимовляє слова.

- Не треба повторювати за дитиною неправильну вимову, „сюсюкати”, закріплюючи тим хибні зразки.

Як розвивати мовлення дитини:

1. Спілкуйтесь з дитиною якомога більше, коментуйте свої дії, детально розповідайте про предмети, які оточують дитину.

2. Збагачуйте словниковий запас малюка новими словами, пояснюючи їх.

3. Розмовляйте з дитиною повільно, грамотно і чітко.

4. Спонукайте дитину до мовлення, ставлячи їй запитання, поступово ускладнюйте їх.

5. Коли малюк говорить, виплавляйте його мовленнєві помилки тільки після того як він закінчить фразу.

6. Багато читайте дитині, вчіть її переказувати, разом вчіть вірші, вчіть складати цікаві історії за картинками.

7. Процес розвитку мовлення стимулює дрібна моторика рук. Виконуйте вправи для пальчиків, малюйте олівцями і крейдою, грайте в мозаїку.

Не забувайте хвалити дитину після кожного успіху!

Ви – перші вчителі рідної мови для своєї дитини!

1. Якщо Ви хочете, щоб Ваша дитина в майбутньому придбала цікаву спеціальність, розкрилася як особистість, в першу чергу навчіть дитину грамотно і красиво говорити.

2. Правильна мова необхідна людині будь-якої спеціальності. Неправильна, убога мова дитини утрудняє її спілкування з навколишнім світом, відбивається на її загальному розвитку, характері, а в майбутньому може бути причиною поганої успішності в школі. Мова дитини розвивається шляхом наслідування мови оточуючих. Тому дитина повинна чути тільки правильну мову в родині.

3. Мова батька, матері і всіх членів родини – це перший приклад, який наслідує дитина.

4. Без допомоги дорослих дитині важко опанувати правильною мовою. Розмовляйте з дитиною. Вислуховуйте її уважно, не перебиваючи. Говоріть і відповідайте на всі її запитання спокійно, неквапливо, чітко, виразно, середньої сили голосом, правильно вимовляйте звуки і слова – це допоможе дитині швидше оволодіти правильною мовою.

5. Не наслідуйте неправильної мови дитини, самі не нав’язуйте дітям неправильних, надуманих слів, як “ням-ням” або “бобо”. Дитині доводиться потім переучуватися і запам’ятовувати знову правильні слова.Цим Ви затримуєте правильний розвиток мовлення дитини.

6. Прищеплюйте дітям правильні мовні навички. Не допускайте у дітей швидкої мови. Привчайте дитину говорити неквапливо, чітко, виразно, правильно вимовляти звуки і слова.

7. Не перевантажуйте дитину мовним матеріалом. Не давайте дітям молодшого віку заучувати довгі вірші.

8. Якщо Ваша дитина відвідує заняття вчителя-логопеда обов’язковою умовою успішної корекції мовлення є систематичне, щоденне виконання його рекомендацій.

Співпраця логопеда і батьків

Своєчасне оволодіння правильним чистим мовленням має велике значення для формування повноцінної особистості. Людина з добре розвиненим мовленням легко вступає в спілкування, може зрозуміло висловити свої думки чи бажання, домовлятися з партнерами про спільну діяльність, чітко запитувати та відповідати тощо. І навпаки, незрозуміле мовлення значно ускладнює взаємини з оточуючими людьми й часто накладає відбиток на характер людини в майбутньому.
Правильно розвинуте мовлення є одним із основних показниківготовності дитини до успішного навчання в школі. Недоліки ж мовлення можуть призвести до неуспішності в навчанні та викликати невпевненість дитини в своїх силах.
Отже, виховання правильного мовлення в дітей є актуальним на сьогоднішній день завданням нашого суспільства, зокрема вчителів, вихователів, логопедів та особливо батьків.
Своєчасна логопедична допомогадітям із мовленевими вадами є однією з передумов їх успішного навчання в школі. Мета логопедичних занять полягає в подоланні неправильних мовних і слухових навичок та у вихованні чіткого, виразного мовлення.
Щоб корекційна робота була ефективною, необхідна співпраця батьків із логопедом. Адже батьки також можуть проводити роботу з усунення вад звуковимови і фонематичного сприймання при наявності консультації логопеда.
Негайно треба діяти, коли у дитини нестійка вимова звуків:
* плутає звуки близькі заартикуляцією (шиплячі і свистячі);
* коли у дітей при правильній вимові недорозвинений фонематичний слух.
Доцільно проводити роботу з розвитку фонематичних процесів (звуковий аналіз та синтез) та здійснювати контроль за правильною вимовою звуків у зв’язному мовленні дитини.

Таким чином, залучення батьків до корекційної роботи допоможе скоротити час її проведення, підвищить результативність та допоможе відчути дитині бажання батьків допомогти.

Кiлькiсть переглядiв: 88

Коментарi