• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Віртуальний методичний кабінет

Зміст методичної роботи обумовлений основними документами про освіту, навчальними планами та програмами, інструктивно-методичними документами державних органів освіти, специфікою та змістом освітнього процесу.

/Files/images/методкабінет.jpgЧим вищий професійний рівень педагогів, тим успішніше розвиватиметься дошкільна освіта. Це можливо за умови самоосвіти кожного педагога з проблем навчання та виховання, самовдосконалення, вироблення індивідуального стилю освітньої діяльності.
Тому метою методичної роботи в ЗДО є підтримка ділового тонусу педагога; допомога в подоланні труднощів, відкриття шляху до пошуку, ініціативи й творчості. Сучасна методична система вимагає не лише формування педагогічної майстерності, що спрямована на вдосконалення знань, умінь і навичок педагога, а й створення умов для реалізації особистісних функцій педагога, для підвищення рівня його професійного росту, готовності до інновацій, створення індивідуально - авторської педагогічної або методичної систем. При цьому важливо зацікавити педагогів, закласти підґрунтя професійної компетентності. У створенні системи професійного зростання вагому роль відіграє професійна компетентність, появу і реалізацію якої можна розглядати в контексті безперервної педагогічної діяльності. Система інноваційної методичної роботи в ЗДО повинна сприяти виробленню у педагогічних працівників позитивного ставлення до інтерактивних технологій навчання, зацікавленості в їх використанні.
Методична робота в закладі дошкільної освіти - це частина роботи з педагогічними кадрами щодо підвищення їх професійної майстерності, надання реальної, дієвої допомоги педагогу у процесі розвитку їхньої майстерності як складової професійних знань, навичок і умінь. Сьогодні методична робота стала життєвою потребою кожного окремого педагога і водночас обов'язковою вимогою суспільства. Методичний кабінет – це центр методичної роботи з педагогічними кадрами нашого закладу.
Методичний кабінет закладу дошкільної освіти – є центром методичної допомоги практичним працівникам та поширення науково-психолого-педагогічних знань серед батьків щодо розвитку, виховання і навчання дітей дошкільного віку.
Методична служба виконує разом з адміністрацією й педагогічним колективом і за їхнім запитом наступні функції:
• забезпечення професійною інформацією;
• організація методичної й науково-дослідної роботи ЗДО;
• підтримка експериментальної роботи педагогів в ЗДО;
• діагностика й аналіз освітньо-виховного процесу;
• організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
• допомога педагогам в підготовці до атестації;
• організація підвищення кваліфікації;
• допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
• виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
• участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;
• виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
• допомога, участь у розробці й проведенні експертизи інноваційних програм, методик, навчальних планів;
• методична допомога в проведенні відкритих заходів допомога у проведенні професійних конкурсів.
Завдання методичної служби закладу дошкільної освіти відносно окремих педагогів:
• підвищення рівня володіння педагогічними знаннями;
• вивчення й використання у своїй професійній діяльності сучасних педагогічних технологій, методик, прийомів і способів успішного навчання й виховання;
• мотивація педагогів до інтересу, потреби у формуванні й удосконаленні вміння займатися творчою педагогічною діяльністю;
• підвищення рівня педагогічної майстерності, у тому числі і педагогічної гнучкості;
• створення умов і сприяння щодо потреби у самоосвіті;
• підвищення рівня психологічної готовності та інформаційної оснащеності вихователя;
• формування й розвиток стійких моральних і професійних поглядів і цінностей;
• вивчення й використання на практиці сучасних способів діагностування успішності розвитку дошкільника, форм, методів і прийомів організації серед дітей дошкільного віку саморозвитку, самореалізації, самовдосконалення;
• підтримка й супровід педагогів, що розробляють і реалізують авторські програми, методичні рекомендації, посібники;
• інформаційне забезпечення педагогів.
Завдання методичної служби щодо роботи з педагогічним колективом:
• узгодження понять, цінностей, вироблення єдиної педагогічної позиції;
• збереження й підтримка традицій, що не вичерпали себе;
• сприяння створенню й підтримці творчого, конструктивного педагогічного середовища;
• робота з батьками;
• організація та педагогічна й змістовна підтримка інноваційної діяльності педагогів;
• використання різноманітних стимулів, способів і організаційних рішень для підвищення кваліфікації педагогів;
• створення умов для формування, розвитку, об'єктивної оцінки й широкого використання передового педагогічного досвіду;
• організація, стимулювання, сприяння суспільно-педагогічної діяльності педагогів.
/Files/images/програми.jpg

Програми розвитку дітей дошкільного віку

НУМО - платформа розвитку дошкільнят/Files/images/1500x615-5fc5d3c53c0c3.jpg

/Files/images/vospitatel_detsada_1_14080319-360x280.jpg

Організовуємо освітній процес

З любов'ю до дітей

Укрдети - Катерина Крутій

Розвивальні мультфільми для дітей

Декларація прав дитини

КОІПОПК /Files/images/kristti_header.jpg.pagespeed.ce.m9v1Ql_W2w.jpg

Сайт центру підтримки інклюзивної освіти

/Files/images/інклюзія.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 624

Коментарi