Гра - провідна діяльність дітей дошкільного віку

Значущість творчої гри визначено багато років тому, але більшість дорослих переконана, що гра не може бути предметом серйозної розмови та граючись неможливо навчитися чогось розумного.

На відміну від дорослих, діти намагаються відстоювати своє право на вільний час для улюбленої гри. Вони краще за нас розуміють, що «всю ту науку» будуть вивчати в школі. Тож, може, не потрібно прискорювати процес засвоєння шкільної програми в дошкільному віці? Кожен з нас пригадуючи свої дошкільні роки, пам'ятає, як добре було грати з друзями на подвір'ї в різні цікаві ігри. Наше дитинство нерозривно пов'язане із сусідськими хлопчиками та дівчатками, спільними іграми в «сім'ю», «школу», «магазин». Друзі, що грали з нами в різноманітні ігри, пройшли з нами через усе дитинство й займають особливе місце в дорослому житті, їм можна довіритися у скрутні часи та разом відсвяткувати досягнення.

Звичайно, зараз інші часи, інший темп життя, і це потребує від нас і наших дітей відповідати запитам сучасного суспільства. Протягом дитинства малюки повинні не лише набувати знань, умінь та навичок, а й зберігати фізичне, психічне здоров'я, набути морального імунітету, щоб витримати теперішній шалений ритм життя.

Поряд з цим ми не можемо стверджувати, що сучасний шалений ритм життя прискорює темпи розвитку дитини, перескакуючи його етапи. Звичайно він впливає, але закони розвитку змінити не може.

Давайте замислимося, чи може науково-технічний прогрес прискорити період пренатального дозрівання людського плоду для того, щоб дитина могла раніше навчитися ходити, говорити, читати, писати і раніше піти до школи? Ми досвічені люди й знаємо, які наслідки має дострокове народження для здоров'я немовляти. Вагітність у всі часи існування людства продовжувалася дев'ять місяців, і навряд чи хтось погодиться змінювати закони, за якими розвивається дитина до народження.

Так чому ж ми, дорослі, так наполегливо порушуємо всі існуючі закони розвитку маленького дошкільняти? Мабуть тому, що не уявляємо наслідків штучного прискорення розвитку дитини в період, коли відбувається зародження людської особистості, розвиток творчого потенціалу, становлення індивідуальності, усвідомлення себе окремою людиною — усе це відбувається у самостійній грі.

На сучасному етапі відбуваються зміни процесу набуття ігрового досвіду, який раніше передавався від старших дітей молодшим у спільних іграх. Сьогодні дорослий відіграє провідну роль у процесі передачі ігрового досвіду дітям. Безсумнівно, треба всіляко підтримувати дитячі ігри спрямовані на розвиток дитини, адже у грі розвивається все те, що буде потрібно їй у дорослому житті.

У грі розвиваються та проявляються такі новоутворення дошкільного дитинства, як розвиток знаково-символічної функції, активної уяви; засвоєння структури самостійного виду діяльності; оволодіння суспільною поведінкою та опанування норм партнерської взаємодії; становлення елементів довільної поведінки в процесі поступового оволодіння вмінням підпорядковувати свої бажання логіці сюжету та вимогам ігрових правил. Усе це дає змогу дитині навчитися самостійно планувати, виконувати і контролювати власну діяльність.

Процес опанування навичок спілкування з іншими дітьми або допомагає малюкам засвоїти структуру творчої діяльності, або гальмує розвиток самодіяльнорї гри. «Гра забезпечує задоволення ігрових уподобань кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об'єднань за інтересами, спонукає до обміну думками, оцінювання себе й інших, заохочує до імпровізації, висловлювання власних оцінно-етичних суджень», - зазначено в Базовому компоненті дошкільної освіти.

Реалізація завдань освітньої лінії «Гра дитини» передбачає розвиток у дітей творчих здібностей, самостійності, ініціативності, організованості в ігровій діяльності та формування у них стійкого інтересу до пізнання довкілля і реалізації себе у ньому.

Процес зародження дитячої особистості відбувається під час включення дошкільника в провідний вид діяльності — сюжетно-рольову гру, у ході відтворення якої дитина: усвідомлює себе активним учасником ігрової діяльності. Домагається визнання іншими дітьми своїх успіхів, визнає якісне виконання ролі іншими. Узгоджує у ході гри свої та інших дітей бажання і можливості. Усвідомлює, що в грі є обов'язки: діяти у відповідності до правил, справедливо розподіляти ролі та іграшки, узгоджувати особистісні інтереси з груповими тощо. Самостійно визначається із сюжетом гри, засобами виразності, змістом ігрових дій, вибором іграшок. Відповідально ставиться до обов'язків, пов'язаних з роллю. Виявляє творчість, імпровізацію, пропонує оригінальні ідеї для покращення гри. Обирає для гри безпечне місце та атрибути.

З огляду на це в дошкільному навчальному закладі № 20 "Берізка" адміністрацією та педагогами значна увага приділяється ігровій діяльності дітей. В усіх вікових групах створено розвивальне предметно-ігрове середовище.

/Files/images/SAM_0866.JPG

/Files/images/IMG_9581.JPG

/Files/images/SAM_0867.JPG

Діти мають змогу гратися як у першу так і в другу половину дня. Особливо полюбляють діти творчі ігри.

/Files/images/SAM_3470.JPG

Сюжетно-рольова гра "Пожежники" (старша логопедична група "Ромашка")

/Files/images/SAM_3440.JPG

Сюжетно-рольова гра "Магазин" (старша група "Зіронька")

/Files/images/SAM_3446.JPG

Сюжетно-рольова гра "Сім'я" (старша група "Зіронька")

/Files/images/SAM_3457.JPG

Сюжетно-рольова гра "Лікарня" (ІІ молодша група "Барвінок")

/Files/images/SAM_3466.JPG

Сюжетно-рольова гра "Подорож на човні" (старша група "Ромашка")

Творчі ігри дітей розглядаються педагогами не ізольовано від виховної роботи, а в тісному взаємозв'язку з нею. Можна навіть твердити, що рівень творчих ігор дітей є переконливим показником якості всієї педагогічної роботи в дитячому садку.

Активізації знань педагогів закладу з проблеми розвитку ігрової діяльності у дітей, методики керівництва творчими іграми, інноваційними підходами до ігрової діяльності дітей сприяли семінар-практикум з елементами методичного тренінгу "Освітня лінія "Гра дитини": ключові аспекти реалізації", педагогічна рада "Дитинство - час для гри" та ряд тематичних консультацій.

/Files/images/SAM_3491.JPG

Кiлькiсть переглядiв: 743

Коментарi